Informacje o rynku szkoleń

Informacje o rynku szkoleniowym w Polsce można odnaleźć w szeregu opracowań tworzonych zarówno przez instytucje rządowe, organizacje pozarządowe oraz uczelnie wyższe.

Ciekawym opracowaniem jest ekspertyza: Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce STAN OBECNY - PERSPEKTYWY ROZWOJU - REKOMENDACJE Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce.

Jak efektywnie szkolić pracowników to kolejne opracowanie, które koncetruje się na efektywności szkoleń. Zwiera m.in.: Droga do doskonałości, czyli etapy szkolenia, Komu na tym zależy, czyli uczestnicy procesu szkoleniowego, Dwa spojrzenia, czyli trener wewnętrzny i zewnętrzny, Metoda, czyli jak efektywnie przeprowadzić szkolenie, Czas refleksji, czyli jak ocenić szkolenie oraz Za co szkolić, czyli PO KL.

Kształcenie przez całe życie. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego.